Hvis du er kunstner skal du udfylde dette skema

Har du ingen website e.l., så henvis til andre sociale medier du bruger, eller sendt os 4-5 fotos pr. mail som vedhæftet fil